ความแตกต่างระหว่างการตลาดและการขาย

  • by
การตลาดและการขาย

ความแตกต่างระหว่าง การตลาดและการขาย หลายครั้งที่เรามักได้ยิน “การตลาด” และ “การขาย” นั้นมีความแตกต่างกันอย่างไร บางคนอาจคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งเดียวกันกัน แต่โดยส่วนใหญ่ทราบว่าทั้งสองไม่เหมือนกัน แต่ไม่สามารถอธิบายได้ว่าทั้งสองอย่างนั้นมันแตกต่างกันอย่างไร

การตลาดและการขาย

การตลาด คือ กระบวนการของการสื่อสารคุณค่าของผลิตภัณฑ์หรือบริการไปยังลูกค้า การตลาดอาจถูกตีความว่าเป็นศิลปะแห่งการขายสินค้าในบางครั้ง แต่การขายนั้นเป็นเพียงส่วนเล็ก ๆ ส่วนหนึ่งของการตลาด นั่นเองการตลาด เป็น “กระบวนการ” ที่มีหลายขั้นตอนประกอบกัน (ไม่ใช่เป็นขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง) การตลาดนั้นเริ่มตั้งแต่ ขั้นตอนของการคิดริเริ่มว่าควรจะผลิตสินค้าและบริการอะไรออกมา เพื่อนำเสนอให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค ขั้นตอนของการคิดก่อนการผลิตสินค้าและบริการนั้น ในแง่การตลาดเรียกว่า ขั้นตอนของการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Research & Development)

นักการตลาด จะทำการคิดว่าควรที่จะผลิตสินค้าและบริการอะไรออกมาขาย เพื่อสินค้านั้นขายได้และสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ขั้นตอนของการวิจัยและพัฒนาสินค้าเป็นหนึ่งในขึ้นตอนที่สำคัญในขบวนการทางการตลาดเพราะ เป็นขั้นตอนที่ช่วยทำให้การนำเสนอสินค้านั้นได้ตรงกับความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด เพื่อลดความล้มเหลวที่อาจเกิดขึ้นได้นำเสนอสินค้าและการบริการออกสู่ตลาด เมื่อรู้แล้วว่าจะนำสินค้าและบริการอะไรออกมาจำหน่าย ขั้นตอนถัดไปที่จะต้องดำเนินการก็คือ การตั้งราคาขายสินค้าและบริการ ในทางการตลาดขั้นตอนของการตั้งราคาสินค้าเราเรียกว่า ขั้นนตอนของ “การกำหนดกลยุทธ์ราคา” (Pricing Strategy)

การตลาดและการขาย

สิ่งที่จะต้องดำเนินการในขั้นถัดไปก็คือ การคิดว่าจะโฆษณาและประชาสัมพันธ์สินค้าตัวนี้อย่างไรเพื่อให้ลูกค้ารู้จัก และจะต้องทำการส่งเสิรมการขายนี้อย่างไรเพื่อดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายมาซื้อสินค้าและบริการ ขบวนการต่างๆ ในขั้นตอนนี้ในทางการตลาดเรียกว่า “การกำหนดกลยุทธ์ทางการส่งเสริมการตลาด” (Promotion Strategy) 

กระบวนการทางการตลาดนั้นไม่ได้จบลงด้วย กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดหรือไม่ได้จบลงเมื่อลูกค้าซื้อสินค้าและบริการ เนื่องธุรกิจจะอยู่ไม่ได้หากลูกค้าไม่กลับมาซื้อซ้ำ และการซื้อซ้ำคงไม่เกิดขึ้นหากลูกค้าไม่ประทับใจในการใช้สินค้าและบริการ ขั้นตอนทางการตลาดที่จะเข้ามาตรวจสอบความพึงพอใจหลังการซื้อสินค้าและบริการเราเรียกว่า ขั้นตอนของ “การตรวจสอบความพึงพอใจในการใช้สินค้าและบริการ” (Satisfaction Evaluation)

เมื่อตรวจสอบพบว่าลูกค้าพึงพอใจในการใช้สินค้าและบริการ โอกาสที่ลูกค้าจะกลับมาซื้อซ้ำก็เป็นไปได้สูง แต่หากผลการตรวจสอบพบว่าลูกค้าไม่ประทับใจในการใช้สินค้าและบริการ นักการตลาดก็จะต้องทำการปรับปรุงแก้ไขในจุดที่บกพร่องต่อไป

หากทำการตลาดดีแล้ว  “การขาย” นั้นจะง่ายขึ้นมาก หากบริษัทของท่านมีท่านมีกลยุทธ์ทางการตลาดที่ดี ในทางตรงกันข้ามหากไม่มีการวางแผนการตลาดที่ดีแหละเหมาะสม การขาย ก็อาจน้อยลง เพราะไม่มีการตลาดสนับสนุนในการขายนั่นเอง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *